Optimise Abonnement

Wanneer WeOptimise aan klanten vraagt welke rechten aan hun Microsoft Enterprise-overeenkomsten zijn verbonden, dan verbaast het ons hoeveel mensen de interne werking van hun contracten niet kennen. De meeste Microsoft-klanten nemen eenvoudigweg aan wat hun Microsoft adviseur of hun LSP heeft verteld en nemen dat serieus.

Microsoft Enterprise-contracten zijn zeer gecompliceerd. Bij elke contractwijziging kan een herhaling van de Microsoft Product Terms, waarvan u dacht dat u er recht op had, aan verandering onderhevig zijn. Het gevolg is dat de meeste Microsoft-klanten daadwerkelijk meer licenties kopen dan nodig is, de verkeerde licenties kopen, meer betalen dan nodig is of risico lopen op een Audit.

Vaak zien we dat inkooporganisaties proberen een lage kostprijs te bedingen maar de licentievoorwaarden of rechten op productgebruik helemaal negeren, waardoor het risico bestaat dat ze niet meer aan de licentievoorwaarden voldoen. Sluit daarom bij ons een Optimise-Abonnement af om gedurende uw overeenkomst verzekerd te zijn van een goed advies, de juiste aankoop en verwerking.

Meer over Optimise Abonnement?